Wetswijzigingen

Als de Eerste Kamer instemt, treedt per 1 juli 2014 de nieuwe wet Werk en Zekerheid in werking. Het wetsvoorstel steekt in op het aanbrengen van een balans tussen vast werk en flexwerk, waarbij vast werk minder vast wordt en flexwerk minder flexibel. Deze wet zal majeure gevolgen hebben voor iedere werkgeverspraktijk, dus wellicht ook voor u. Belangrijke data waarop veranderingen plaatsvinden zijn 1 juli 2014, 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Houd deze data dus goed in de gaten.

Wijzigingen per 1 juli 2014
Een van de wijzigingen waar u per 1 juli 2014 mee aan de slag moet, is dat er voortaan een aanzegtermijn gaat gelden voor het wel of niet verlengen van tijdelijke contracten. Vergeet u deze aanzegging of zegt u verkeerd aan dan moet u een boete aan uw werknemer betalen. Ook wordt u beperkt in de mogelijkheid tot het opnemen van een proeftijdbeding en een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidscontracten.

Minder tijdelijke contracten per 1 juli 2015
Een jaar later, per 1 juli 2015, verandert onder meer de zogenaamde ketenbepaling. U mag dan minder tijdelijke contracten afsluiten binnen een beperktere periode. Ook moet er voortaan meer dan een half jaar voorbij gaan voordat u opnieuw een tijdelijke keten mag beginnen.

Ingrijpende wijzigingen in ontslagstelsel
Verder vinden er per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 ingrijpende wijzigingen plaats in het ontslagstelsel en de WW. Werkgevers worden daarbij onder meer verplicht tot het betalen van een transitievergoeding, maar daar staat dan tegenover dat een heet hangijzer, de kantonrechtersformule, verdwijnt. Toch zal ontslag moeilijker zijn als u de werknemer onvoldoende scholing heeft aangeboden