Nieuwe kappers CAO

Gisteravond zijn de onderhandelaars van de ANKO en de werknemersbonden FNV Mooi en CNV Vakmensen akkoord gegaan met een nieuwe kappers cao. De cao gaat 1 juli 2014 in en heeft een looptijd van twee jaar.

Flexibiliteit voor werkgevers

De nieuwe cao past bij alle soorten salons; klein, groot, ketenbedrijf of niet. Er zijn afspraken gemaakt over flexibele werktijden en het investeren in vakmanschap. Niet alles in de cao is dichtgetimmerd. Werkgevers krijgen daarmee de ruimte en keuzevrijheid om zaken (flexibel) zelf te regelen. 
De komende twee jaar worden aanpassingen gedaan in het loonfunctiegebouw en de pensioenregeling. Per 1 juli 2014 en 1 juli 2015 is een loonsverhoging van 1,75 procent overeengekomen. De lonen worden niet met terugwerkende kracht verhoogd.


Sterke nieuwe stap naar een gezonde toekomst
De nieuwe cao biedt volop mogelijkheden voor behoud van werkgelegenheid, een hogere productiviteit en meer flexibiliteit om te ondernemen. ANKO-directeur Rob Vos is er blij mee: “Met deze nieuwe cao, die naadloos past in de huidige tijd, zet de kappersbranche een sterke nieuwe stap naar een gezonde toekomst.”
Het is voor het eerst sinds 2011 dat onze branche een cao heeft afgesloten. Details van het akkoord worden maandagmiddag 23 juni bekendgemaakt via deze website.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze cao gaat gelden voor de hele kappersbranche.