Heeft u verborgen liquiditeit ?

ProSalon is haar diensten aan het uitbreiden met meerdere disciplines. Vanaf 2015 kunnen wij kapsalons een SFA onderzoek aanbieden. Hiervoor werken wij samen met onze partner Florijn. 

U zult er waarschijnlijk van overtuigd zijn dat u en uw accountant gebruik maken van alle voordelen en regelingen op het gebied van personeel. U kunt nu op basis van no cure no pay onze partner register-arbeidsdeskundigen een gratis check uitvoeren.

Vrijwel alle bedrijven in Nederland betalen teveel aan sociale afdrachten. Dat komt doordat de sociale wetgeving een oerwoud is geworden van ingewikkelde regels, specifieke stimuleringsmaatregelen en complexe uitzonderingen. Met onze partners specialistische kennis zijn zij in staat om tot in detail na te gaan of u een voordelige regeling hebt gemist, een subsidie bent misgelopen of teveel eigen risico hebt getaald.

SFA onderzoek staat voor Sociaal-Fiscaal Arbeidskundig onderzoek. Met hun kennis van de ingewikkelde en steeds veranderende regels rondom sociale wetgeving kunt u voordeel behalen. Zij analyseren (op basis van no cure no pay) de personeelsdossiers van uw bedrijf tot 5 jaar terug op teveel betaalde belastingen en premies. In veel gevallen leidt dit tot een teruggave en daarmee extra liquide middelen.

Wanneer is een SFA onderzoek interessant?

Als u in de laatste 5 jaar iemand in dienst heeft gehad:

 • bij wie sprake is van langdurig verzuim
 • met Wajong, WIA of een WSW-indicatie
 • over wie correspondentie is geweest met UWV
 • voor wie u een werkplekaanpassing hebt doorgevoerd
 • met een lager opleidingsniveau dan VMBO (b.v. Praktijk Onderwijs, Speciaal Voortgezet Onderwijs)
 • die bij u werkt in het kader van BBL of een MBO/HBO stage
 • die geboren is voor 1963

Verder is SFA onderzoek interessant voor alle bedrijven of instellingen die in de afgelopen 7 jaar te maken hebben gehad met een fusie of een juridische overname.

Werkwijze SFA onderzoek:

 • u doet een aanvraag en ontvangt de opdrachtbevestiging + vertrouwelijkheidsverklaring
 • Onze partner Florijn maakt een afspraak en komt met ADXpert arbeidsdeskundigen naar u toe (u hoeft geen voorwerk te doen)
 • op locatie analyseren wij de arbeidsdossiers (tot 5 jaar terug: in- en uit dienst)
 • het onderzoek wordt bij Florijn op kantoor verder uitgewerkt
 • u ontvangt een rapportage met de uitkomst en waardevolle tips
 • dit op basis van no cure no pay
 • bij opbrengst rekent Florijn een vooraf vastgestelde fee

Mocht u interesse gewekt zijn ? Bel of mail gerust .