BTW tarief

Sinds Prinsjesdag laait de BTW discussie weer op. Vakbond CNV Vakmensen en de Anko ziet niets in een verhoging van het btw-tarief voor kappers, zoals staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) voorstelt in het nieuwe belastingplan. 

De vakbond stelt dat deze maatregel de branche meer dan vijfduizend banen gaat kosten. “Dit lijkt nogal in strijd met de ambitie van het kabinet om juist voor meer werkgelegenheid te zorgen,” aldus Willem Kruithof van CNV Vakmensen.


LAAG BTW-TARIEF OM DE BRANCHE TE BESCHERMEN
Voor de kappersbranche geldt sinds 2000 het lage btw-tarief van 6 procent. “Dat gaf indertijd een impuls aan de werkgelegenheid. Er kwamen duizenden banen bij”, aldus Kruithof. Maar het lage btw-tarief staat sindsdien onder druk. “De discussie erover komt telkens terug”, volgens Kruithof. “Om die reden heeft de branche enkele jaren geleden een onderzoek gedaan naar de effecten op de werkgelegenheid. Conclusie daaruit was dat een verhoging van het btw-tarief betekent dat ongeveer 5.500 mensen hun baan verliezen.”

In de kappersbranche werken ongeveer 25.000 mensen. In de Stentor stelt Gert- Jan Deben, hoofd beleid bij de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie dat de effecten enorm zijn: “De invoering van een btw-tarief van 21 procent zal leiden tot een verlies van 5.500 arbeidsplaatsen. En dat op een sector met 25.000 werkneme